• snel je rijbewijs bij Rijschool van Noord

Praktijk Examen

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Je instructeur rijdt met je mee en zal bij het eindgesprek aanwezig zijn. Mocht je onverhoopt zakken dan kan de instructeur beter inspelen op je situatie. 

In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examen auto. Daarna is het tijd om in de auto te stappen voor het praktijkgedeelte.

Verkeersinzicht en zelfstandigheid

Vanaf 1 januari 2008 is er sprake van een vernieuwd rijexamen. De achterliggende reden voor een vernieuwd examen is om het aantal ongelukken waar beginnende bestuurders bij betrokken zijn omlaag te brengen. Tijdens het examen wordt de kandidaat -nog meer dan het geval was- beoordeeld op zijn verkeersinzicht en de zelfstandigheid bij het rijden. De kandidaat mag meer zelf doen en meer zelf beslissen en kiest dus meer zijn eigen weg. De eigen verantwoordelijkheid van de aankomende bestuurder staat centraal.

De examenonderdelen

Er zijn vijf nieuwe examenonderdelen:

1. Zelfstandig route rijden
Zonder aanwijzingen van de examinator rijd je een deel van het examen je eigen route. Als je de locatie niet bereikt is dat geen ramp. Het gaat er om dat je laat zien dat je zelfstandig en op een verantwoorde manier rijdt. 

2. Zelfstandig bijzondere manoeuvres uitvoeren
Tijdens het examen voert de kandidaat 2 keer een bijzondere manoeuvre uit. De kandidaat bepaalt wanneer en waar. De kandidaat houdt zelf rekening met de veiligheid en doorstroming. Wanneer de TTT met een positief advies word afgesloten, heb je vrijstelling voor dit onderdeel op het rijexame. 

3. Gevaar herkenning door situatie bevraging
Naar aanleiding van een bepaalde verkeerssituatie kan de examinator de kandidaat vragen hoe deze de situatie heeft aangepakt. 

4. Zelfreflectie 
Thuis of tijdens je rijlessen vul je een vragenlijst in. De lijst wordt na de examenuitslag besproken met de kandidaat. Zo krijgt de kandidaat een beeld van de sterke enverbeter punten in het verkeer waardoor de kandidaat weet waar hij na het examen risico’s loopt in het verkeer. 

5. Miliebewust rijgedrag
Er wordt op gelet of de kandidaat milieubewust rijdt. De bovenstaande nieuwe onderdelen worden tijdens de rit beoordeeld binnen de zeven officiële examenonderdelen: 

- Het wegrijden - Het rijden op rechte en bochtige wegen 
- Het gedrag nabij en op kruispunten 
- Het in- & uitvoegen 
- Inhalen & zijdelingse verplaatsing 
- Het gedrag nabij en op bijzondere weggedeelten 
- Bijzondere manoeuvres. 

Je krijgt tijdens het rijexamen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in je mars hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere manoeuvres, dan wordt dit onderdeel overgeslagen bij het examen. Direct na afloop deelt de examinator in het examen centrum je de uitslag mee. Als je bent geslaagd, word je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen. Het uitslag formulier wordt naar je toe gezonden per e-mail. 

Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslag formulier wordt door de rijschool uitgeprint, zodat je de gegevens met je instructeur kunt bespreken voor de vervolg lessen.

Na het examen

Van het CBR krijg je geen rijbewijs. Bij het gemeentehuis in je woonplaats kun je je autorijbewijs halen. Het CBR stuurt de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid de dag van je examen naar het centraal Rijbewijzen register. Die zelfde dag of de dag erna vraag je het rijbewijs aan waarna je na 5 werkdagen je beginners rijbewijs ontvangt. Dit autorijbewijs is vijf jaar geldig. Als je deze vijf jaar zonder ernstige overtredingen of ongelukken rijdt, wordt dit rijbewijs omgezet in een definitief rijbewijs. Na drie overtredingen of verkeersmisdrijven kan je beginners rijbewijs geschorst worden.